The Art of Health Privacyverklaring Ingangsdatum: 25 mei 2018

1. Inleiding
2. Doel van deze verklaring
3. Definitie persoonsgegevens
4. Welke persoonsgegevens verzamelt The Art of Health , hoe worden ze verzameld en waar worden ze voor gebruikt?
5. Andere partijen die uw persoonsgegevens gebruiken
6. Google analytics en Cookies
7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
8. Bewaartermijn persoonsgegevens
9. Uw rechten
10. Wijziging privacyverklaring
11. Contact

 

1. Inleiding
The Art of Health biedt een aantal diensten aan op het gebied van fysieke training, voeding en mindset. Om uw doel te kunnen realiseren is het van belang de dienst goed aan te laten sluiten op uw persoonlijke situatie. Hiervoor hebben we een aantal gegevens van u nodig.

The Art of Health hecht veel waarde aan uw privacy en zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In deze privacyverklaring kunt u lezen wat we doen met uw gegevens, waar we deze voor gebruiken, waarom we deze nodig hebben en welke keuzes u heeft omtrent uw eigen gegevens.

2. Doel van deze verklaring
Deze privacyverklaring is opgesteld om u zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat we doen met uw gegevens, zodat u begrijpt welke gegevens wij verzamelen en waarom.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle trajecten en diensten van The Art of Health. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn staan beschreven in onze Algemene Voorwaarden.

3. Definitie persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u als persoon. Denk aan naam, lengte, gewicht, leeftijd en geboortedatum. Ook uw emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer vallen onder de categorie persoonsgegevens.

4. Welke persoonsgegevens verzamelt The Art of Health, op welke manier worden ze verzameld en waar worden ze voor gebruikt?
In de wet is vastgesteld dat persoonsgegevens alleen opgevraagd of gebruikten mogen worden wanneer er ‘een grondslag is voor verwerking’. The Art of Health verzamelt en verwerkt enkel gegevens die door uzelf worden aangeboden.

Hieronder ziet u welke gegevens The Art of Health verzamelt en gebruikt.

Contactformulier op de website
Wanneer u het contactformulier invult op de website, gebruiken wij de volgende gegevens:
– Naam
Zodat we, wanneer wij u bellen of mailen, weten met wie wij contact zoeken en wij u met uw naam kunnen aanspreken.
– Telefoonnummer
Zodat wij u kunnen bellen om u te informeren en/of een afspraak te maken. Wanneer wij herhaaldelijk telefonisch geen contact krijgen, ontvangt u van ons een tekstbericht via de telefoon.
– E-mail adres
Wanneer u een foutief telefoonnummer heeft ingevuld, nemen wij contacten met u op via een e-mail bericht.
– Overige
Dat wat u zelf aan informatie meestuurt met het contactformulier.

Inschrijfformulier op de website
Wanneer u het contactformulier invult op de website, gebruiken wij de volgende gegevens:
– Naam
Zodat we, wanneer wij u bellen of mailen, weten met wie wij contact zoeken en wij u met uw naam kunnen aanspreken.
– Telefoonnummer
Zodat wij u kunnen bellen om u te informeren en/of een afspraak te maken. Wanneer wij herhaaldelijk telefonisch geen contact krijgen, ontvangt u van ons een tekstbericht via de telefoon.
– Adres
Deelnemers voor het online traject ontvangen thuis een starterskit om mee aan de slag te gaan. Om deze op het juiste adres te kunnen bezorgen, vragen wij naar uw adresgegevens.
– E-mail adres
Wanneer u een foutief telefoonnummer heeft ingevuld, nemen wij contacten met u op via een e-mail bericht.
– Ideal betaling
Wanneer u zich online aanmeldt dient u het bedrag voor het debetreffende traject via Ideal betaling te voldoen. Wij gebruiken daar ‘Mollie’ voor.
– Akkoord
Bij een online aanmelding geeft u aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en onze privacyverklaring.
– Overige
Dat wat u zelf aan informatie meestuurt met het inschrijfformulier.

Overeenkomst met The Art of Health
Door het tekenen van de deelnemersovereenkomst accepteert u de Algemene Voorwaarden van The Art of Health.

De gegevens die u invult op de overeenkomst, gebruiken wij voor het opstellen en verwerken van de factuur:
– Naam (eventueel bedrijfsnaam)
Voor de aanhef op de factuur.
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen.
– E-mail adres
Als starter ontvangt u van ons een e-mail met daarin alle benodigde informatie, gemaakte afspraken en de link voor het aanmelden bij ons online agenda systeem. Verder ontvangt u via uw mailadres diverse mededelingen vanuit The Art of Health, en wordt u op de hoogte gehouden van diverse ontwikkelingen.
– Een korte omschrijving van uw traject
Afspraken over het aantal trainingen en/of coachingsmomenten.
– Aanvinken akkoord: Algemene Voorwaarden en AVG
U geeft aan kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en AVG en daarmee akkoord te gaan.
– Handtekeningen
Voor akkoord.

Wanneer u cliënt bent bij The Art of Health verkrijgen wij een aantal gegevens van u, zoals:
– IBAN nummer
Deze komt in onze bankomgeving nadat u uw factuur heeft voldaan.
– Geslacht, lengte, leeftijd, eventueel gewicht en of u een actief/ passief leven leidt
Deze gegevens worden persoonlijk aan u gevraagd voor het opstellen van het voedingsadvies.
– Klachten/blessures (historie)
Gezondheidsgegevens die van belang zijn voor verantwoord sporten.

5. Andere partijen die uw persoonsgegevens gebruiken
Wij werken samen met partijen die uw gegevens nodig hebben om onze diensteverlening te optimaliseren.

Met deze partijen heeft The Art of Health een verwerkingsovereenkomst gesloten om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hieronder kunt u lezen welke dat zijn:

– Virtuagym
Wanneer u gebruik maakt van één van de diensten van The Art of Health, kunt u een account aanmaken bij de Virtuagym app van The Art of Health. Wij maken gebruik van deze app voor de online agenda waarin u heel gemakkelijk uw eigen trainingen kunt inplannen. Voor het aanmaken van dit account vraagt deze app naar uw persoonsgegevens. Met uitzondering van uw naam en e-mail adres, bepaalt u zelf welke gegevens u wel of niet invult.
– Accountantskantoor Wit Beukers
De accountants van Wit-Beukers verwerken elk kwartaal en jaar de cijfers van The Art of Health.
– Mollie
Via Mollie kunnen wij Ideal betalingen aanbieden op onze website. Een aantal van onze trajecten zijn online, via het inschrijfformulier, aan te schaffen.
– Moneybird
Is het boekhoudprogramma van waaruit alle facturen worden verstuurd. De gegevens die u heeft ingevuld op de overeenkomst, gebruiken wij voor het opstellen en verwerken van de factuur.
– Mailerlite
Is het mailing programma dat wij gebruiken om geautomatiseerde e-mails te versturen. Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze trajecten zullen via dit programma e-mails met belangrijke content naar u worden verzonden. Bij aanmelding via het inschrijfformulier via onze website komen uw gegevens (naam en e-mail adres) automatisch in mailerlite. Bij persoonlijke aanmelding gaat u akkoord met het opnemen van uw naam en e-mailadres in mailerlite.
– Zoom
Voor online live trainingen of meetings gebruiken wij zoom om elkaar live te zien en met elkaar te kunnen spreken. Voor elke meeting maken wij een unieke personal meeting ID aan. Deze link wordt met u als lid gedeeld via Virtuagym, ons online platform. We gebruiken een extra password, maken gebruik van de wachtkamer (zodat wij zelf kunnen aangeven wie de meeting mag bijwonen) en wanneer de meeting van start gaat zetten we de meeting op slot zodat het niet meer mogelijk is om de meeting binnen te komen. U als lid hoeft geen account aan te maken bij Zoom, de app downloaden is voldoende.
– Telegram
Is een messenger app die wij gebruiken om persoonlijke berichten naar u als deelnemer te sturen. Deze app download u zelf, een account maakt u aan met uw telefoonnummer.

6. Google analytics en Cookies
The Art of Health gebruikt Google analytics. Zo bekijken we welke onderdelen op de website goed bezocht worden en welke minder. Deze informatie gebruiken we om onze website te optimaliseren, zodat u een gebruiksvriendelijke website bezoekt en makkelijk kunt vinden wat u zoekt. De gegevens via Google analytics worden anoniem verwerkt en zijn niet tot de persoon te herleiden. Daarnaast maakt The Art of Health met uw toestemming gebruik van advertentiecookies en vergelijkbare technieken.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
The Art of Health heeft diverse basismaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Onder deze maatregelen vallen onder meer:
– Beveiligen van onze systemen/ elektronische apparatuur (laptop, computer, telefoon) door middel van het gebruik van wachtwoorden, vingerafdrukken en/of unieke codes.
– Het trainen van onze medewerkers in hoe veilig om te gaan met persoonsgegevens.
– De SSL certificering van de website van The Art of Health.

8. Bewaartermijn persoonsgegevens
The Art of Health bewaart uw persoonsgegevens zolang u een dienst bij ons afneemt. De AVG (Algemene Vorderingen Gegevensbescherming) geeft namelijk geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Op The Art of Health is echter wel de fiscale bewaarplicht van toepassing. De administratie wordt daarom voor een periode van 7 jaar bewaard.

9. Uw rechten
U bent eigenaar van uw eigen persoonsgegevens, waardoor u het recht heeft:
– al uw gegevens op te vragen die The Art of Health van u heeft opgeslagen (recht van inzage).
– uw persoonsgegevens aan te (laten) passen (recht van rectificatie).
– bezwaar te maken wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens (recht van bezwaar).
– uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
– uw persoonsgegevens op ‘non actief’ te zetten. The Art of Health zal uw gegevens dan niet meer gebruiken voor communicatiedoeleinden.

Wenst u uw gegevens op te vragen, dien dan een verzoek in via info@theartofhealth.online

10. Wijziging privacyverklaring
The Art of Health is continu bezig met de ontwikkeling van haar diensten. Hierdoor kan de inhoud van deze privacyverklaring incidenteel wijzigen. Indien een wijziging plaatsvindt, wordt u daarover geïnformeerd via een e-mail bericht. Daarnaast adviseren wij u de privacyverklaring op onze website regelmatig te raadplegen.

11. Contact
Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Annelies Verhorst-Passchier, eigenaresse van The Art of Health, via:
E-mail info@theartofhealth.online
Telefoon 06 – 46273070