The Art of Health Privacyverklaring Ingangsdatum: 25 mei 2018

1. Inleiding
2. D oel van deze verklaring
3. Definitie persoonsgegevens
4. W elke persoonsgegevens verzamelt The Art of Health , hoe worden ze verzameld e n waar worden ze voor gebruikt?
5. Andere partijen die uw persoonsgegevens gebruiken
6. Google analytics en Cookies
7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
8. Bewaartermijn persoonsgegevens
9. Uw rechten
10. Wijziging privacyverklaring
11. Contact

1. Inleiding

The Art of H ealth biedt een aantal diensten aan op het gebied van fysieke training, voeding en mindset. Om uw doel te kunnen realiseren is het van belang de dienst goed aan te laten sluiten op uw persoonlijke situatie. Hiervoor hebben we een aantal gegevens van u nodig. The Art of Healt h hecht veel waarde aan uw privacy en zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In deze privacyverklaring kunt u lezen wat we doen met uw gegevens, waar we deze voor gebruiken , waarom we deze nodig hebben en welke keuzes u heeft omtrent uw eigen gegevens.

2. D oel van deze verklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld om u zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat we doen met uw gegevens , z odat u begrijpt welke gegevens wij verzamelen en waarom. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle trajecten en diensten van The Art of Health. De Algemene Voorwaarden die van toepas sing zijn staan beschreven in onze Algemene Voor w aarden .

3. Definitie persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u als persoon . Denk aan naam, l engte, gewicht, l eeftijd en geboortedatum. Ook uw emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer vallen onder de categorie persoonsgegevens.

4. W elke persoonsgegevens verzamelt The Art of Health , op welke manier worden ze verzameld en waar worden ze voor gebruikt?

In de wet is vastgesteld dat persoonsgegevens alleen op ge vra a g d of gebruik t en mogen worden wanneer er ‘een grondslag is voor verwerking’. The Art of Health verzamelt en verwerkt enkel gegevens die door u zelf worden aangeb oden . Privacyverklaring - The Art of Health Versie Juni 2018 Hieronder ziet u welke gegevens The Art of Healt h verzame l t en gebruik t . Contactformulier op de website W anneer u het contactformulier invult op de website , gebruiken wij de volgende gegevens : - Naam Zodat we, wanneer wij u bellen of mailen, weten met wie wij contact zoeken en wij u met uw naam kunnen aanspreken. - Telefoonnummer Zodat wij u kunnen bellen om u te informeren en/of om een afspraak te maken. Wanneer wij herhaaldelijk telefonisch geen contact krijgen, ontvangt u van ons een tekstbericht via de telefoon. - E - mail adres Wanneer u een fout ief telefoonnummer heeft ingevuld , nemen wij contacten met u op via een e - mail bericht . - Overige Dat wat u zelf aan informatie mee stuur t met het contactformulier . Overeenkomst met The Art of Health Door het tekenen van de deelnemersovereenkomst accepteert u de Algemene Voorwaarden van The Art of Health. De gegevens die u invult op de overeenkomst, gebruiken wij voor het opstellen en verwerken van de factuur : - Naam ( eventueel bedrijfsnaam) V oor de aanhef op de factuur. - Adres gegevens - Telefoonnummer Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen . - E - mail adres Als starter ontvangt u van ons een e - mail met daarin alle benodigde informatie, gemaakt e afspraken en de link voor het aanmeld en bij ons online agenda systeem. Verder ontvangt u v ia uw mailadres diverse mededelingen vanuit The Art of Health, en word t u op de hoogte gehouden van diverse ontwikkelingen . - Een korte omschrijving van uw traject Afspraken over het aantal trainingen en/of coaching s momenten . - Aanvinken akkoord: Algemene Voorwaarden en AVG U geeft aan kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en AVG en daarmee akkoord te gaan. - Handteken ingen Voor akkoord . Wanneer u cliënt bent bij The Art of Health verkrijgen wij een aantal gegevens van u, zoals: - IBAN nummer Deze komt in onze bankomgeving na dat u uw factuur heeft voldaan. - Geslacht, l engte, l eeftijd , eventueel gewicht en of u een actief/ passief leven leidt Deze gegevens worden persoonlijk aan u gevraagd v oor het opstellen van het voedingsadvies. - Klachten/blessures (historie) Gezondheidsgegevens die van belang zijn voor verantwoord sporten . Privacyverklaring - The Art of Health Versie Juni 2018

5. Andere partijen die uw persoonsgegevens gebruiken

W ij werken samen met partijen die uw gegevens nodig hebben om onze diensteverlening te optimaliseren. Met deze partijen heeft The Art of Health een verwerkingsovereenkomst gesloten om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hieronder kunt u lezen welke dat zijn:
- Personal Trainer app van Bothoff Media B.V. Wanneer u gebruik maakt van één van de diensten van The Art of Health, kunt u een accoun t aanmaken bij de Personal Trainer app van Bothoff Media B.V. . Wij maken gebruik van deze ap p voor de online agenda waarin u heel gemakkelijk uw eigen trainingen kunt inplannen. Voor het aanmaken van dit account vraagt deze app naar uw persoonsgegevens. Met uitzondering van uw naam en e - mail adres, bepaalt u zelf welke gegevens u wel of niet invult.
- Accountantskantoor Wit Beukers De accountants van Wit - Beukers verwerken elk kwartaal en jaar de cijfers van The Art of Health.

6. Google analytics en Cookies The Art of Health gebruikt Google analytics.

Zo bekijken we welke onderdelen op de website goed bezocht worden en welke minder. Deze informatie gebruiken we om onze website te optima li s eren, zodat u een gebruiksvriendelijke website bezoekt en makkelijk kunt vinden wat u zoekt. De gegevens via Google analytics worden anoniem verwerkt en zijn niet tot de persoon te herleiden. Daarnaast maakt The Art of Health met uw toestemming geb ruik van advertentie cookies en vergelijkbare technieken.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

The Art of Health heeft diverse basis maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Onder deze maatregelen vallen onder meer : - Beveiligen van onze syste men / elektr on ische apparatuur (laptop, computer, telefoon) door middel van het gebruik van wachtwoorden, vinger afdrukken en/of unieke codes. - Het trainen van onze medewerkers in hoe veilig om te gaan met persoons gegevens . - De SSL certificering van de w ebsite van The Art of Health .

8. Bewaartermijn persoonsgegevens

The Art of Health be w aart uw persoonsgegevens zolang u een dienst bij ons afneemt. De AVG (Algemene Vorderingen Gegevensbescherming) geeft namelijk geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Op The Art of Health is echter wel de fiscale bewaarplicht van toepassing. De ad ministratie wordt daarom voor een periode van 7 jaar bewaard. Privacyverklaring - The Art of Health Versie Juni 2018

9. Uw rechten

U bent eigenaar van uw eigen persoonsgegevens , waardoor u het recht heeft : - al uw gegevens op te vragen die The Art of Health van u heeft opgeslagen (recht van inzage) . - u w persoonsgegevens aan te (laten) passen (recht van rectificatie). - b ezwaar te maken wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens (recht van bezwaar) . - uw persoonsgegevens te laten verwijderen. - uw persoonsgegevens op ‘non actief ’ te zetten. The Art of Health zal uw gegevens dan niet meer gebruiken voor communicatiedoeleinden. Wenst u uw gegeven s op te vragen, dien dan een verzoek in via info@theartofhealth.training .

10. Wijziging privacyverklaring

The Art of Health is continu bezig met de ontwikkeling van haar diensten . Hierdoor kan de inhoud van deze privacyverklaring incidenteel wijzigen. Indien een wijziging plaatsvindt, wordt u daarover geïnformeerd via een e - mail bericht . Daarnaast adviseren wij u de privacyverklaring op onze website re g elmatig te raadplegen. 11. Contact Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Annelies Passchier , eigenaresse van The Art of Health, via: E - mail info@theartofhealth.training Telefoon 06 – 46273070

Bel mij terug

Een beter moment om te beginnen is er niet. Laat jouw telefoonnummer achter en wij bellen je terug voor vrijblijvend een afspraak. Ontdek wat The Art of Health voor jou kan betekenen:

 

Privacy Verklaring  Algemene Voorwaarden

 

Grotewallerweg 1c, 1742 MN Schagen info@theartofhealth.online 0646273070

Copyright 2018 The Art of Health - created by www.designbyfuzze.nl